RANCE 1795-رانس ۱۷۹۵

در حال بار گذاری...

خانه عطرسازی Rance 1795، فعالیت در عطرسازی را از سال 1795 توسط François Rancé آغاز کرد. عطرهای خلاقانه و نافذی که توسط رانسه طراحی شده بودند توجه بسیاری از اشراف زادگان را به خود جلب نمود و پس از مدتی او بعنوان عطرساز خانواده امپراطوری انتخاب شد. رانس به همراه فرزند خود مجموعه ای از عطرهای نفیس را برای اعضای خانواده ناپلئون بناپارت طراحی نمودند. این لاین عطرسازی در اوایل قرن نوزدهم از گرس به میلان منتقل شد و از سال 2005 تحت رهبری Jeanne Sandra Rancé فعالیت های خود را ادامه می دهد. بازسازی فرمول عطرهای سلطنتی خانه و نیز طراحی روایح جدید با همکاری گروهی از عطرسازان مطرح، موجب شده تا رانسه در دوران معاصر نیز نام مهمی در جهان عطر بحساب آید.

مشاهده به عنوان مشبک لیست

19 مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه
مشاهده به عنوان مشبک لیست

19 مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه