Miller Harris-میلر هریس

در حال بار گذاری...

Miller Harris در سال 2000 توسط هنرمند عطرساز انگلیسی بنام Lyn Harris  در لندن افتتاح شد. این لاین عطرسازی ارائه گر روایحی بدیع و منحصربفرد است که با رویکردی هنرمندانه طراحی شده اند. Lyn Harris که سال ها در سطح اول عطرسازی فرانسه آموزش دیده است؛ با عطرهای این خانه سبک جدید و منحصربفردی از عطرسازی فرانسوی به نمایش گذاشته است. روایحی عمیق و پالوده که با تکیه بر فرمول هایی ساده طراحی شده اند؛ میلر هریس را به یکی از مهم ترین خانه های عطرسازی معاصر تبدیل کرده است.

مشاهده به عنوان مشبک لیست

1مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه
مشاهده به عنوان مشبک لیست

1مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه