Gritti-گریتی

در حال بار گذاری...
لاین عطرسازی گریتی در سال 2010 توسط لوکا گریتی و به دستور صاحبان امتیاز این خانه یعنی خاندان گریتی، فعالیت های خود را در ونیز آغاز نمود. برندی جدید که همچون دیگر خانه های عطر ایتالیایی به دنبال خلق آثار بویایی هنری و مفهوم گرا می باشد. این لاین عطرسازی در پی احیای فرمول های طراحی شده توسط یکی از مشهورترین افراد این خانواده با نام آلوایز(لود ویکو) گریتی است. پزشک مشهوری که از پیشکامان تولید نوتهای بویایی محرک و انگیزاننده احساسات به شمار میرود. خانه عطرسازی گریتی آثار خود را در قالب چهار مجموعه نفیس و فاخر به مخاطبان خود ارائه می دهد..
مشاهده به عنوان مشبک لیست

7 مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه
مشاهده به عنوان مشبک لیست

7 مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه