عطرهایی که شما را خوشحال می­کنند!

عطرهایی که شما را خوشحال می­کنند!

عطرهایی که شما را خوشحال می­کنند!

از لحاظ علمی اثبات شده که برخی عطرها شما را خوشحال می­کنند. وقتی صحبت از رایحه­درمانی یا تغییرِ خلق و خو با استفاده از روایح می­شود، برخی افراد بدبین هستند، و آن را با تاثیرِ داروها مقایسه می­کنند. با این حال، پژوهش­های اخیر، توضیحات حقیقی و علمی از تاثیر روایحِ مختلف بر عواطف و هیجانات ارائه و آن­را اثبات نموده­است.

 

نقشه برداری از خلق و خو و شناخت روایح

یک گروه پژوهشی از IFF روایح و ارتباط آن­ها با تغییر خلق و خو را مورد بررسی قرار دادند و در این پژوهش، روشی بنام "نقشه­برداری از خلق و خو" طراحی کردند که بوسیله رأی دادن به احساسی که یک رایحه در فرد بوجود می­آورد، میزانِ قابل­اعتمادِ ارتباط روایح با خلق و خو را مورد توجه قرار می­داد.

طیِ نقشه­برداری از خلق و خو، روایح مرکبات و وانیل به مشارکت­کنندگان داده شد و از آن­ها خواسته شد تا به نوعِ احساسی که در نتیجه استشمام این دو رایحه در آن­ها ایجاد می­گردد، رأی دهند. این پژوهش نشان داد که رایحه مرکبات، احساسِ خوشحالی و انرژی در آ­ن­ها ایجاد می­نماید؛ در حالیکه وانیل احساسِ لذت همراه با آرامش در آن­ها ایجاد می­کرد.

اما این پژوهش علمی نشان داد فقط روایحی که از منابع طبیعی بدست می آیند، مثل دانه­های واقعی وانیل و میوه­های مرکباتی، احساساتِ مذکور را در افراد ایجاد می­نمایند و از روایح سینتتیک پاسخی مشابه دریافت نمی­شود.

 

روایح مرتبط با تاثیر اولیه

پژوهش انجام شده توسط نیکول هاویس و ترزا وایت از کالج لومن در شهر سیراکوس واقع در نیویورک، نشان دهنده ارتباط میان روایح و تاثیر اولیه است. در این پژوهش، به مشارکت­کنندگان شیشه­های کوچکی از عصاره های مرکبات و پیاز داده شد. ظاهرِ این شیشه ها از لحاظ ماهیت محتوا مشابه بود و از آن­ها خواسته شد تا اولین تاثیری که این دو رایحه بر آن­ها می­گذارد را انتخاب نمایند.

نتیجه پژوهش نشان می­داد که مشارکت­کنندگان بیشتر مایل­اند رایحه پیاز را، رایحه­ای مردانه ادراک نمایند؛ درحالیکه رایحه مرکباتی را زنانه تر، پاک­تر و خوشایندتر درک می­کردند.

 

عطرهای گلی می­توانند بر رفتار تاثیرگذار باشند

پژوهشی به سرپرستی جانت هاویلاند-جونز، تاثیراتِ روایح گل­های غیرقابل تشخیص را بر رفتار انسان نشان می­دهد. در این پژوهش محققان اتاقی را با عطر گل­های کلاسیک آغشته نمودند و از شرکت کنندگان خواستند تا وقایع زندگیشان را بنویسند: یکی از گذشته، یکی از حال و اتفاقی که ممکن است در آینده رخ دهد.

از گروهِ دیگر شرکت­کنندگان خواسته شد تا در اتاقی مملو از رایحه پودرِ بچه، و از یک گروه دیگر خواسته شد که در اتاقی بدونِ رایحه، درمورد مطالب مذکور بنویسند. ارزیابی مطالب نوشته شده بوسیله تعداد واژه­های مثبت و منفی بکار گرفته شده بود؛ نتایج حاکی از آن بود که در مطالب نوشته شده در اتاقی با رایحه گل­های کلاسیک، 300 درصد واژه های مثبت بیشتری نسبت به مطالبِ نوشته شده در دو اتاق دیگر وجود داشت.

در دومین بخش پژوهش، از افراد حاضر خواسته شده بود تا ژست­های یک فرد که بعنوان مدل انتخاب شده بود را طوری هدایت کنند تا بیانگر خاطره­ای از دوران کودکیشان باشد. حدود 74 درصد از شرکت کنندگان در اتاقی با رایحه گل، مدلِ مورد نظر را لمس کردند؛ در حالیکه تنها 15 درصد از افراد حاضر  در دو اتاق دیگر، مدلِ مورد نظر را لمس کردند.

نتایج این پژوهش ارتباطِ روایح گلی با تاثیر آن در ارتقاءِ افکارِ مثبت، تقابلات اجتماعی و بهبود رفتارهای اجتماعی را نشان می­داد.

 

تفاسیرِ بیولوژیک از تغییر خلق و خو بواسطه روایح

ارتباط میانِ ارتقاءِ حالات خلق و خو و محرک بویایی، ارتباطی با پیش زمینه علمی است. هنگامیکه عصاره لیمو (مرکبات یا همان سیتروس) استشمام می­شود، مولکول­های عصاره لیمو با ماده مخاطی در اپیتیلیوم بویایی که در قسمتِ سقفِ حفره بینی قرار داد، حل می­شود.

گیرنده­های بویایی، بوسیله مولکول­هایی که به نورون­های حسی بویایی می رسند، تحریک می­شوند؛ سپس نورون­ها سیگنال­های موجود را به حباب بویایی، جاییکه محرکِ یک رایحه خاص مثل لیمو قرار دارد، می­رسانند. سپس سلول­هایی تحت عنوان سلول­های میترال، سیگنال­های خارجی را از آنجا به کورتکس بویایی درون مغز می­رسانند. این فرآیند برایمان این امکان را فراهم می­آورد تا رایحه آشنای لیمو را پردازش و شناسایی کنیم.

بخشی از سیستم لیمبیک   آمیگدالا نام دارد  که مسئول اولیه ترشحِ هورمون­ها، واکنش­های عاطفی و خاطرات است. آمیدگدالا در کنار هیپوکامپ قرار دارد (برآمدگی کوچکی که مسئولِ ذخیره­سازی بلند مدتِ خاطرات و بازگرداندن آن است). تمامی این موارد توضیح می­دهند که چرا برخی روایح، ما را بیاد برخی خاطرات می­اندازند. پاتریشیا ویلسون، پژوهشگرِ دانشگاهِ لاسال می­گوید: "هنگامیکه خلق و خوی بهتری دارید، مغزتان خاطرات شیرین­تری را به شما یادآوری می­کند که متناسب با احساسات شما در آن لحظات است."

مشاهده عطر های سایت لوکس بایر