ابسولوت­ها در عطرسازی

ابسولوت­ها در عطرسازی

ابسولوت­ها در عطرسازی

ابسولوت­ها، همانند همتایان خود، عصاره­ها، آبگونه­های غلیظ و معطر برگفته از گیاهان هستند. با این تفاوت که ابسولوت­ها طی فرایندهای مشکل­تری استخراج می­شوند که نیازمند استفاده از حلال­های شیمیایی است و این حلال­ها در گام­های پایانی فرآوری زدوده می­شوند؛ اما درنهایت مقداری از حلال در ابسولوت معطر باقی می­ماند. علی رغم اینکه میزان حلال باقی­مانده در ابسولوت هایی که با دقت­نظر فراوان استخراج می­شوند بسیار اندک است؛ اما عصاره­ها و روغن­های تقطیر شده برای رایحه درمانی برتری دارند. با این حال، گفته می­شود که ابسولوت­ها همانند عصاره­های تقطیر شده جایگاه ویژه خود در رایحه­درمانی و بکارگیری روایح طبیعی را دارا هستند ابسولوت­ها حاصل از اعمالی موشکافانه و برپایه دانش است و آبگونه­هایی ارزشمند هستند.

هنگامیکه عصاره­ها بوسیله عطاران ماهر در کنار روغن­ها و عصاره­های تقطیر شده با بخار آب در قلب عطر، هنرمندانه آراسته می شوند، تاثیر بسیار عمیقی در آهنگ رایحه دارند؛ اما بطورکلی از ابسولوت­ها بعلت دارا بودن حلال، همانند عصاره­ها استفاده نمی شود.

پرسشی در این باب مطرح است؛ چرا برخی روغن­های معطر بوتانیکال (عصاره­های استخراج شده از گیاهان) به جای تقطیر با بخار آب (عصاره) بوسیله حلال استخراج می­شوند (ابسولوت)؟

انتخاب این شیوه به این دلیل است که گاهی بخار آب بکارگرفته شده در تقطیر روغن معطر، توانایی چندانی در استخراج روغن معطر از برخی گیاهان ندارد، و یا به روغن طبیعی آسیب می­زند؛ در این موارد اغلب، روش استخراج با حلال استفاده می­شود. ابسولوت­ها، غلیظ­تر از همتایان خود یعنی عصاره­ها و روغن­های معطر هستند. عصاره­ها و روغن­های معطر دوام بسیاری دارند و ابسولوت­ها، نسبت به این دو حتی دوام بیشتری دارد.

پرسش بعدی این است که چرا ابسولوت­ها و CO2ها معمولا در رسته روغن­های معطر قرار می­گیرند؟

در منبعی تحت عنوان "فرهنگ سلامت روغن­های معطر و عصاره­ها"، متعلق به وب سایت AromaWeb، که ویراست دوم آن بدست "رابرت تیسراند" و "رودنی یانگ" انجام گرفته است، و از جمله نمونه­های این طبقه­بندی است؛ در بخش سیزدهم آن بنام "طبقه­بندی عصاره­ها و روغن­های معطر" میتوان دلایلی برای این مسئله را مشاهده نمود. در این بخش از کتاب علاوه بر ارائه جزییات 350 عصاره؛ جزییات حدود 40 ابسولوت و 2 رزین نیز فراهم شده­ است. تازمانیکه ابسولوت­ها با حلال استخراج می­شوند، این ترکیبات بهمراه CO2ها و رزین­ها برای تسهیل نامگذاری و طبقه­بندی در رسته عصاره­ها و روغن­های معطر قرار می­گیرند.

علت باریک­بینی در این خصوص این است که شرکت­ها، فروشندگان، مخاطبان و حتی آموزشیارن این گستره، حتی زمانیکه ترکیبی در حقیقت ابسولوت است، بعنوان عصاره معطر به آن اشاره می­کنند. بعنوان مثال به Oakmoss Absolute بعنوان Oakmoss Essential Oil اشاره می­کنند که چندان مناسب نیست.

 

 مشاهده عطر های سایت لوکس بایر